sadsad x
asdasd

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

AYHAN GRUP TEKSTİL GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("AYHAN ") olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda AYHAN üzerinden gerçekleştirdiğiniz satışlar, başvuru süreci ve sonrasında AYHAN’daki gelişmelerle ilgili olarak tarafınıza gönderilecek sms ve e-posta bildirimlerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli iş ortaklarımızın dikkatine sunarız.

Veri Sorumlusu: AYHAN GRUP TEKSTİL GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Veri Sorumlusunun Adresi: Barbaros Cd. Yeşilce Mh. No:11, Kağıthane / İSTANBUL

Mersis No: 0121086865500001

Tel: 0 212 219 47 83

1. AYHAN’ın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Kişisel verileriniz işbu işleme sürecine ilişkin olarak kanunlarda açıkça öngörülme (6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ticari iletişimin gerçekleştirilmesi), sözleşmenin kurulmas ve ifası (sözleşmenin kurulması ve ifası süreçlerinde gerekli iletişimin sağlanması) sözleşme hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (sözleşme öncesi ve sırasındaki tüm iş süreçlerine ilişkin gerekli hukuki bildirimlerin yapılması ve iletişimin kurulması), veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, hukuki işlem güvenliğinin temin edilmesi amacıyla ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması amacıyla işleme), açık rıza (kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması bağlamında) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

2. AYHAN kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor.

Online üzerinden tedarikçi başvurusunda bulunan gerçek kişi tedarikçilerin kişisel verileri elektronik ve fiziksel ortamda işlenecektir.

3. AYHAN kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

AYHAN, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

➢ İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

➢ Pazar yeri operasyonunu yürütebilmesini sağlamak,

➢ AYHAN’daki gelişmeler, kampanyalar, yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verebilmek,

➢ AYHAN ile imzalamış olduğunuz sözleşme uyarınca mutabakat süreçleri, operasyon süreçlerinin yönetilebilmesi ve kargo kapasitesi hakkında bilgi verebilmek,

➢ Tedarik zinciri yönetimi süreçlerini yürütmek,

➢ Teknik ve hukuki işlem güvenliğini sağlamak,

➢ Platform’daki ürün ve hizmetlerle ilgili gelişmelerle ilgili bilgi verebilmek,

➢ KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. AYHAN kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip AYHAN’un gözetimi ve kontrolü altındadır. AYHAN, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız

5. AYHAN kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Yurtiçi ve yurtdışında yerleşik olan bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılmaktadır. AYHAN olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği en önemli önceliklerimiz arasında olduğundan hizmet sağlayıcı firmalarla yapılan anlaşmalarda veri gizliliğine ilişkin süreçler tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir.

6. KVKK’dan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz

7. AYHAN’a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.ayhan.com.tr/kisisel_verilerin_korunmasi.html adresinden ulaşabileceğiniz

“AYHAN GRUP TEKSTİL GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Başvuru Formu” ile bize bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, AYHAN’a iletmeniz durumunda AYHAN talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde AYHAN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.